Giá vàng PNJ lúc: 8:54 ngày: 16/10/2015

Nguồn PNJ lúc: 8:54 ngày: 16/10/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,206,000 VND3,246,000 VND
SJC3,393,000 VND3,416,000 VND
Vàng 24K3,156,000 VND3,226,000 VND
Vàng 18K2,302,000 VND2,442,000 VND
Vàng 14K1,768,000 VND1,908,000 VND