Giá vàng PNJ lúc: 8:54 ngày: 16/10/2015

Nguồn PNJ lúc: 8:54 ngày: 16/10/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,206,000 VND 3,246,000 VND
SJC 3,393,000 VND 3,416,000 VND
Vàng 24K 3,156,000 VND 3,226,000 VND
Vàng 18K 2,302,000 VND 2,442,000 VND
Vàng 14K 1,768,000 VND 1,908,000 VND