Giá vàng PNJ lúc: 8:53 ngày: 19/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 8:53 ngày: 19/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3.258.000 đ/chỉ 3.293.000 đ/chỉ
SJC 3.500.000 đ/chỉ 3.507.000 đ/chỉ
Vàng 24K 3.205.000 đ/chỉ 3.285.000 đ/chỉ
Vàng 18K 2.339.000 đ/chỉ 2.479.000 đ/chỉ
Vàng 14K 1.797.000 đ/chỉ 1.937.000 đ/chỉ