Giá vàng PNJ lúc: 8:50 ngày: 09/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 8:50 ngày: 09/06/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,180,000 VND 3,215,000 VND
SJC 3,472,000 VND 3,478,000 VND
Vàng 24K 3,113,000 VND 3,193,000 VND
Vàng 18K 2,270,000 VND 2,410,000 VND
Vàng 14K 1,743,000 VND 1,883,000 VND