Giá vàng PNJ lúc: 8:48 ngày: 20/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 8:48 ngày: 20/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,242,000 VND 3,277,000 VND
SJC 3,496,000 VND 3,502,000 VND
Vàng 24K 3,182,000 VND 3,262,000 VND
Vàng 18K 2,322,000 VND 2,462,000 VND
Vàng 14K 1,783,000 VND 1,923,000 VND