Giá vàng PNJ lúc: 8:42 ngày: 12/08/2015

Nguồn PNJ lúc: 8:42 ngày: 12/08/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,050,000 VND 3,090,000 VND
SJC 3,340,000 VND 3,375,000 VND
Vàng 24K 2,992,000 VND 3,072,000 VND
Vàng 18K 2,179,000 VND 2,319,000 VND
Vàng 14K 1,672,000 VND 1,812,000 VND