Giá vàng PNJ lúc: 8:36 ngày: 10/08/2015

Nguồn PNJ lúc: 8:36 ngày: 10/08/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB2,969,000 VND3,004,000 VND
SJC3,278,000 VND3,290,000 VND
Vàng 24K2,910,000 VND2,990,000 VND
Vàng 18K2,118,000 VND2,257,000 VND
Vàng 14K1,624,000 VND1,764,000 VND