Giá vàng PNJ lúc: 8:21 ngày: 27/10/2015

Nguồn PNJ lúc: 8:21 ngày: 27/10/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,173,000 VND 3,208,000 VND
SJC 3,373,000 VND 3,395,000 VND
Vàng 24K 3,133,000 VND 3,203,000 VND
Vàng 18K 2,277,000 VND 2,417,000 VND
Vàng 14K 1,749,000 VND 1,889,000 VND