Giá vàng PNJ lúc: 8:21 ngày: 27/10/2015

Nguồn PNJ lúc: 8:21 ngày: 27/10/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,173,000 VND3,208,000 VND
SJC3,373,000 VND3,395,000 VND
Vàng 24K3,133,000 VND3,203,000 VND
Vàng 18K2,277,000 VND2,417,000 VND
Vàng 14K1,749,000 VND1,889,000 VND