Giá vàng PNJ Source: 8:17 – 26/06/2015

PNJ Source: 8:17 – 26/06/2015
Type Buy Sell
PNJ – DAB 3,177,000 3,212,000
SJC 3,433,000 3,440,000
24k 3,112,000 3,192,000
18k 2,269,000 2,409,000
14k 1,742,000 1,882,000