Giá vàng PNJ Source: 8:17 – 26/06/2015

PNJ Source: 8:17 – 26/06/2015
TypeBuySell
PNJ – DAB3,177,0003,212,000
SJC3,433,0003,440,000
24k3,112,0003,192,000
18k2,269,0002,409,000
14k1,742,0001,882,000