Giá vàng PNJ lúc: 8:17 ngày: 26/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 8:17 ngày: 26/06/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,177,000 VND3,212,000 VND
SJC3,433,000 VND3,440,000 VND
Vàng 24K3,112,000 VND3,192,000 VND
Vàng 18K2,269,000 VND2,409,000 VND
Vàng 14K1,742,000 VND1,882,000 VND