Giá vàng PNJ lúc: 8:17 ngày: 16/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 8:17 ngày: 16/06/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,188,000 VND3,223,000 VND
SJC3,468,000 VND3,474,000 VND
Vàng 24K3,123,000 VND3,203,000 VND
Vàng 18K2,277,000 VND2,417,000 VND
Vàng 14K1,749,000 VND1,883,000 VND