Giá vàng PNJ lúc: 8:15 ngày: 18/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 8:15 ngày: 18/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,247,000 VND 3,287,000 VND
SJC 3,504,000 VND 3,510,000 VND
Vàng 24K 3,185,000 VND 3,265,000 VND
Vàng 18K 2,324,000 VND 2,464,000 VND
Vàng 14K 1,785,000 VND 1,925,000 VND