Giá vàng PNJ lúc: 8:14 ngày: 22/09/2015

Nguồn PNJ lúc: 8:14 ngày: 22/09/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,137,000 VND 3,177,000 VND
SJC 3,400,000 VND 3,422,000 VND
Vàng 24K 3,087,000 VND 3,167,000 VND
Vàng 18K 2,250,000 VND 2,390,000 VND
Vàng 14K 1,728,000 VND 1,868,000 VND