Giá vàng PNJ lúc: 8:14 ngày: 01/04/2016

Nguồn PNJ lúc: 8:14 ngày: 01/04/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,283,000 VND 3,323,000 VND
SJC 3,309,000 VND 3,334,000 VND
Vàng 24K 3,235,000 VND 3,320,000 VND
Vàng 18K 2,365,000 VND 2,505,000 VND
Vàng 14K 1,817,000 VND 1,957,000 VND