Giá vàng PNJ lúc: 8:13 ngày: 28/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 8:13 ngày: 28/05/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,242,000 đ/chỉ3,277,000 đ/chỉ
SJC3,492,000 đ/chỉ3,498,000 đ/chỉ
Vàng 24K3,180,000 đ/chỉ3,260,000 đ/chỉ
Vàng 18K2,320,000 đ/chỉ2,460,000 đ/chỉ
Vàng 14K1,782,000 đ/chỉ1,922,000 đ/chỉ