Giá vàng PNJ lúc: 8:13 ngày: 28/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 8:13 ngày: 28/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,220,000 đ/chỉ 3,255,000 đ/chỉ
SJC 3,485,000 đ/chỉ 3,491,000 đ/chỉ
Vàng 24K 3,142,000 đ/chỉ 3,222,000 đ/chỉ
Vàng 18K 2,292,000 đ/chỉ 2,432,000 đ/chỉ
Vàng 14K 1,760,000 đ/chỉ 1,900,000 đ/chỉ