Giá vàng PNJ lúc: 8:12 ngày: 28/07/2015

Nguồn PNJ lúc: 8:12 ngày: 28/07/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 2,987,000 VNĐ 3,022,000 VNĐ
SJC 3,293,000 VNĐ 3,305,000 VNĐ
Vàng 24K 2,932,000 VNĐ 3,012,000 VNĐ
Vàng 18K 2,134,000 VNĐ 2,274,000 VNĐ
Vàng 14K 1,637,000 VNĐ 1,777,000 VNĐ