Giá vàng PNJ lúc: 9:26 ngày: 25/09/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:26 ngày: 25/09/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,162,000 VND 3,202,000 VND
SJC 3,398,000 VND 3,420,000 VND
Vàng 24K 3,112,000 VND 3,192,000 VND
Vàng 18K 2,269,000 VND 2,409,000 VND
Vàng 14K 1,742,000 VND 1,882,000 VND