Giá vàng PNJ lúc: 9:26 ngày: 25/09/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:26 ngày: 25/09/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,162,000 VND3,202,000 VND
SJC3,398,000 VND3,420,000 VND
Vàng 24K3,112,000 VND3,192,000 VND
Vàng 18K2,269,000 VND2,409,000 VND
Vàng 14K1,742,000 VND1,882,000 VND