Giá vàng PNJ lúc: 7:13 ngày: 17/08/2015

Nguồn PNJ lúc: 7:13 ngày: 17/08/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,077,000 VND 3,117,000 VND
SJC 3,385,000 VND 3,420,000 VND
Vàng 24K 3,025,000 VND 3,105,000 VND
Vàng 18K 2,204,000 VND 2,344,000 VND
Vàng 14K 1,691,000 VND 1,831,000 VND