Giá vàng PNJ lúc: 6:46 ngày: 20/08/2015

Nguồn PNJ lúc: 6:46 ngày: 20/08/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,136,000 VND 3,176,000 VND
SJC 3,390,000 VND 3,455,000 VND
Vàng 24K 3,080,000 VND 3,160,000 VND
Vàng 18K 2,245,000 VND 2,385,000 VND
Vàng 14K 1,724,000 VND 1,864,000 VND