Giá vàng PNJ lúc: 3:07 ngày: 21/08/2015

Nguồn PNJ lúc: 3:07 ngày: 21/08/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,225,000 VND 3,265,000 VND
SJC 3,430,000 VND 3,520,000 VND
Vàng 24K 3,145,000 VND 3,225,000 VND
Vàng 18K 2,294,000 VND 2,434,000 VND
Vàng 14K 1,762,000 VND 1,902,000 VND