Giá vàng PNJ lúc: 2:55 ngày: 18/08/2015

Nguồn PNJ lúc: 2:55 ngày: 18/08/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,074,000 VND3,114,000 VND
SJC3,385,000 VND3,415,000 VND
Vàng 24K3,024,000 VND3,104,000 VND
Vàng 18K2,203,000 VND2,343,000 VND
Vàng 14K1,691,000 VND1,831,000 VND