Giá vàng PNJ lúc: 2:55 ngày: 18/08/2015

Nguồn PNJ lúc: 2:55 ngày: 18/08/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,074,000 VND 3,114,000 VND
SJC 3,385,000 VND 3,415,000 VND
Vàng 24K 3,024,000 VND 3,104,000 VND
Vàng 18K 2,203,000 VND 2,343,000 VND
Vàng 14K 1,691,000 VND 1,831,000 VND