Giá vàng PNJ lúc: 16:27 ngày: 30/05/2016

Nguồn PNJ lúc: 16:27 ngày: 30/05/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,292,000 VND 3,332,000 VND
SJC 3,309,000 VND 3,335,000 VND
Vàng 24K 3,250,000 VND 3,330,000 VND
Vàng 18K 2,373,000 VND 2,513,000 VND
Vàng 14K 1,823,000 VND 1,963,000 VND