Giá vàng PNJ lúc: 16:14 ngày: 18/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 16:14 ngày: 18/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3.257.000 đ/chỉ 3.297.000 đ/chỉ
SJC 3.503.000 đ/chỉ 3.509.000 đ/chỉ
Vàng 24K 3.205.000 đ/chỉ 3.285.000 đ/chỉ
Vàng 18K 2.339.000 đ/chỉ 2.479.000 đ/chỉ
Vàng 14K 1.797.000 đ/chỉ 1.937.000 đ/chỉ