Giá vàng PNJ lúc: 16:09 ngày: 19/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 16:09 ngày: 19/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,252,000 VND 3,287,000 VND
SJC 3,497,000 VND 3,504,000 VND
Vàng 24K 3,205,000 VND 3,285,000 VND
Vàng 18K 2,339,000 VND 2,479,000 VND
Vàng 14K 1,797,000 VND 1,937,000 VND