Giá vàng PNJ lúc: 15:55 ngày: 07/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 15:55 ngày: 07/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 31,900 VND 32,300 VND
SJC 34,970 VND 35,030 VND
Vàng 24K 31,370 VND 32,170 VND
Vàng 18K 22,290 VND 23,690 VND
Vàng 14K 17,110 VND 18,510 VND