Giá vàng PNJ lúc: 15:55 ngày: 07/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 15:55 ngày: 07/05/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB31,900 VND32,300 VND
SJC34,970 VND35,030 VND
Vàng 24K31,370 VND32,170 VND
Vàng 18K22,290 VND23,690 VND
Vàng 14K17,110 VND18,510 VND