Giá vàng PNJ lúc: 15:53 ngày: 08/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 15:53 ngày: 08/06/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,178,000 đ/chỉ 3,213,000 đ/chỉ
SJC 3,472,000 đ/chỉ 3,478,000 đ/chỉ
Vàng 24K 3,115,000 đ/chỉ 3,195,000 đ/chỉ
Vàng 18K 2,271,000 đ/chỉ 2,411,000 đ/chỉ
Vàng 14K 1,744,000 đ/chỉ 1,884,000 đ/chỉ