Giá vàng PNJ lúc: 15:53 ngày: 08/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 15:53 ngày: 08/06/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,178,000 VND 3,213,000 VND
SJC 3,472,000 VND 3,478,000 VND
Vàng 24K 3,115,000 VND 3,195,000 VND
Vàng 18K 2,271,000 VND 2,411,000 VND
Vàng 14K 1,744,000 VND 1,884,000 VND