Giá vàng PNJ lúc: 15:39 ngày: 13/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 15:39 ngày: 13/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 32,030,000 VND 32,430,000 VND
SJC 34,970,000 VND 35,040,000 VND
Vàng 24K 31,440,000 VND 32,240,000 VND
Vàng 18K 22,290,000 VND 23,690,000 VND
Vàng 14K 17,110,000 VND 18,510,000 VND