Giá vàng PNJ lúc: 15:15 ngày: 08/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 15:15 ngày: 08/05/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB31,930,000 VND32,330,000 VND
SJC34,990,000 VND35,040,000 VND
Vàng 24K31,310,000 VND32,110,000 VND
Vàng 18K22,290,000 VND23,690,000 VND
Vàng 14K17,110,000 VND18,510,000 VND