Giá vàng PNJ lúc: 15:15 ngày: 08/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 15:15 ngày: 08/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 31,930,000 VND 32,330,000 VND
SJC 34,990,000 VND 35,040,000 VND
Vàng 24K 31,310,000 VND 32,110,000 VND
Vàng 18K 22,290,000 VND 23,690,000 VND
Vàng 14K 17,110,000 VND 18,510,000 VND