Giá vàng PNJ lúc: 14:47 ngày: 22/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 14:47 ngày: 22/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3 đ/chỉ 3 đ/chỉ
SJC 3 đ/chỉ 3 đ/chỉ
Vàng 24K 3 đ/chỉ 3 đ/chỉ
Vàng 18K 2 đ/chỉ 2 đ/chỉ
Vàng 14K 1 đ/chỉ 1 đ/chỉ