Giá vàng PNJ lúc: 14:44 ngày: 05/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 14:44 ngày: 05/05/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB31,870 VND32,270 VND
SJC34,950 VND35,020 VND
Vàng 24K31,300 VND32,100 VND
Vàng 18K22,290 VND23,690 VND
Vàng 14K17,110 VND18,510 VND