Giá vàng PNJ Source: 14:32 – 18/06/2015

PNJ Source: 14:32 – 18/06/2015
Type Buy Sell
PNJ – DAB 3.192.000 3.227.000
SJC 3.465.000 3.471.000
24k 3.123.000 3.203.000
18k 2.277.000 2.417.000
14k 1.749.000 1.889.000