Giá vàng PNJ lúc: 14:27 ngày: 22/03/2016

Nguồn PNJ lúc: 14:27 ngày: 22/03/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,324,000 VND 3,369,000 VND
SJC 3,350,000 VND 3,375,000 VND
Vàng 24K 3,280,000 VND 3,365,000 VND
Vàng 18K 2,399,000 VND 2,539,000 VND
Vàng 14K 1,844,000 VND 1,984,000 VND