Giá vàng PNJ lúc: 14:27 ngày: 22/03/2016

Nguồn PNJ lúc: 14:27 ngày: 22/03/2016
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,324,000 VND3,369,000 VND
SJC3,350,000 VND3,375,000 VND
Vàng 24K3,280,000 VND3,365,000 VND
Vàng 18K2,399,000 VND2,539,000 VND
Vàng 14K1,844,000 VND1,984,000 VND