Giá vàng PNJ lúc: 14:19 ngày: 24/07/2015

Nguồn PNJ lúc: 14:19 ngày: 24/07/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 2,967,000 VNĐ 3,002,000 VNĐ
SJC 3,288,000 VNĐ 3,306,000 VNĐ
Vàng 24K 2,907,000 VNĐ 2,987,000 VNĐ
Vàng 18K 2,115,000 VNĐ 2,255,000 VNĐ
Vàng 14K 1,622,000 VNĐ 1,762,000 VNĐ