Giá vàng PNJ lúc: 14:19 ngày: 24/07/2015

Nguồn PNJ lúc: 14:19 ngày: 24/07/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 2,967,000 VND 3,002,000 VND
SJC 3,288,000 VND 3,306,000 VND
Vàng 24K 2,907,000 VND 2,987,000 VND
Vàng 18K 2,115,000 VND 2,255,000 VND
Vàng 14K 1,622,000 VND 1,762,000 VND