Giá vàng PNJ lúc: 14:16 ngày: 21/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 14:16 ngày: 21/05/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,242,000 VND3,277,000 VND
SJC3,496,000 VND3,502,000 VND
Vàng 24K3,180,000 VND3,260,000 VND
Vàng 18K2,320,000 VND2,460,000 VND
Vàng 14K1,782,000 VND1,922,000 VND