Giá vàng PNJ lúc: 14:16 ngày: 21/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 14:16 ngày: 21/05/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3 đ/chỉ3 đ/chỉ
SJC3 đ/chỉ3 đ/chỉ
Vàng 24K3 đ/chỉ3 đ/chỉ
Vàng 18K2 đ/chỉ2 đ/chỉ
Vàng 14K1 đ/chỉ1 đ/chỉ