Giá vàng PNJ lúc: 14:16 ngày: 21/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 14:16 ngày: 21/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,242,000 VND 3,277,000 VND
SJC 3,496,000 VND 3,502,000 VND
Vàng 24K 3,180,000 VND 3,260,000 VND
Vàng 18K 2,320,000 VND 2,460,000 VND
Vàng 14K 1,782,000 VND 1,922,000 VND