Giá vàng PNJ lúc: 13:59 ngày: 13/05/2016

Nguồn PNJ lúc: 13:59 ngày: 13/05/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,373,000 VND 3,413,000 VND
SJC 3,394,000 VND 3,414,000 VND
Vàng 24K 3,332,000 VND 3,412,000 VND
Vàng 18K 2,434,000 VND 2,574,000 VND
Vàng 14K 1,871,000 VND 2,011,000 VND