Giá vàng PNJ lúc: 13:57 ngày: 28/04/2016

Nguồn PNJ lúc: 13:57 ngày: 28/04/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,307,000 VND 3,347,000 VND
SJC 3,324,000 VND 3,349,000 VND
Vàng 24K 3,261,000 VND 3,346,000 VND
Vàng 18K 2,385,000 VND 2,525,000 VND
Vàng 14K 1,832,000 VND 1,972,000 VND