Giá vàng PNJ lúc: 13:44 ngày: 07/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 13:44 ngày: 07/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 31,940 VND 32,340 VND
SJC 34,980 VND 35,040 VND
Vàng 24K 31,370 VND 32,170 VND
Vàng 18K 22,290 VND 23,690 VND
Vàng 14K 17,110 VND 18,510 VND