Giá vàng PNJ lúc: 13:40 ngày: 16/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 13:40 ngày: 16/06/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,190,000 đ/chỉ 3,225,000 đ/chỉ
SJC 3,467,000 đ/chỉ 3,473,000 đ/chỉ
Vàng 24K 3,115,000 đ/chỉ 3,205,000 đ/chỉ
Vàng 18K 2,279,000 đ/chỉ 2,419,000 đ/chỉ
Vàng 14K 1,750,000 đ/chỉ 1,890,000 đ/chỉ