Giá vàng PNJ lúc: 13:40 ngày: 16/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 13:40 ngày: 16/06/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,190,000 đ/chỉ3,225,000 đ/chỉ
SJC3,467,000 đ/chỉ3,473,000 đ/chỉ
Vàng 24K3,115,000 đ/chỉ3,205,000 đ/chỉ
Vàng 18K2,279,000 đ/chỉ2,419,000 đ/chỉ
Vàng 14K1,750,000 đ/chỉ1,890,000 đ/chỉ