Giá vàng PNJ lúc: 13:38 ngày: 22/03/2016

Nguồn PNJ lúc: 13:38 ngày: 22/03/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,316,000 VND 3,361,000 VND
SJC 3,346,000 VND 3,369,000 VND
Vàng 24K 3,275,000 VND 3,360,000 VND
Vàng 18K 2,395,000 VND 2,535,000 VND
Vàng 14K 1,841,000 VND 1,981,000 VND