Giá vàng PNJ lúc: 13:36 ngày: 20/04/2016

Nguồn PNJ lúc: 13:36 ngày: 20/04/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,304,000 VND 3,344,000 VND
SJC 3,322,000 VND 3,345,000 VND
Vàng 24K 3,258,000 VND 3,343,000 VND
Vàng 18K 2,382,000 VND 2,522,000 VND
Vàng 14K 1,831,000 VND 1,971,000 VND