Giá vàng PNJ lúc: 13:31 ngày: 04/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 13:31 ngày: 04/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 31,850 VND 32,250 VND
SJC 35,010 VND 35,080 VND
Vàng 24K 31,210 VND 32,010 VND
Vàng 18K 22,290 VND 23,690 VND
Vàng 14K 17,110 VND 18,510 VND