Giá vàng PNJ lúc: 13:31 ngày: 04/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 13:31 ngày: 04/05/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB31,850 VND32,250 VND
SJC35,010 VND35,080 VND
Vàng 24K31,210 VND32,010 VND
Vàng 18K22,290 VND23,690 VND
Vàng 14K17,110 VND18,510 VND