Giá vàng PNJ lúc: 11:46 ngày: 24/07/2015

Nguồn PNJ lúc: 11:46 ngày: 24/07/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 2,968,000 VNĐ 3,003,000 VNĐ
SJC 3,288,000 VNĐ 3,306,000 VNĐ
Vàng 24K 2,925,000 VNĐ 3,005,000 VNĐ
Vàng 18K 2,129,000 VNĐ 2,269,000 VNĐ
Vàng 14K 1,633,000 VNĐ 1,773,000 VNĐ