Giá vàng PNJ lúc: 11:34 ngày: 22/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 11:34 ngày: 22/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3.242.000 đ/chỉ 3.277.000 đ/chỉ
SJC 3.492.000 đ/chỉ 3.498.000 đ/chỉ
Vàng 24K 3.182.000 đ/chỉ 3.262.000 đ/chỉ
Vàng 18K 2.322.000 đ/chỉ 2.462.000 đ/chỉ
Vàng 14K 1.783.000 đ/chỉ 1.923.000 đ/chỉ